Vì sao vật liệu gỗ tiêu âm lại được sử dụng ưa chuộng gần đây?