Ưu, nhược điểm của bông thủy tinh cách nhiệt trong thi công xây dựng