Thiết kế căn hộ HD1.52 tiểu khu Hải Đăng - Vinhomes Marina – Hải Phòng