Phong cách thiết kế Luxury và một vài đặc trưng cơ bản