Gỗ lim và ưu nhược điểm của nó trong thiết kế nội thất